Ramowy rozkład dnia dla dzieci na rok 2016/17

 

Godziny        Zajęcie

6:30 – 8:45

(od 6.30-8.00

grupy łączone)

Schodzenie się dzieci

Czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy

Wykonywanie zadań indywidualnych

Prace nauczyciela w charakterze obserwacyjnym

Zajęcia porządkowo- gospodarcze; pomoc dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8:45 – 9:00 Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku ( wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie śniadania)
9:00 – 9:30 Śniadanie; wdrażanie zasad zdrowego żywienia
9:30 –  10:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju (aktywność grupowa, indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, przestrzennej, językowej, matematycznej, j.angielskiego i rytmiki).
10:30– 10:45       Czynności porządkowo- higieniczne; drugie śniadanie
10:45–11:45            Pobyt na świeżym powietrzu ( obserwacje i eksperymenty przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy swobodne lub zorganizowane z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych)
11:45– 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.
12:00 –13:00 Obiad.
13:00 – 14:00 Czas relaksu, wyciszenie, terapia bajką i muzyką ( słuchanie muzyki, czytanie bajek, zabawy relaksujące i uspakajające)
14:00 – 15:00 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela

15:00 – 17.30

(grupy łączone)

Rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy indywidualne z rodzicami

Praca indywidualna z dziećmi lub w małych grupach o charakterze praktycznym, stymulującym, kompensacyjnym

Praca indywidualna w „Kąciku Montessoriańskim: ( ćwiczenia praktyczne, matematyczne, językowe, sensoryczne)

Swobodne zabawy dzieci: ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne w sali

Realizacja pomysłów dzieci, dodatkowych zadań dla chętnych dzieci

Prowadzenie zajęć rekreacyjno- wyciszające

Swobodne zabawy w „Figlarni”

Prace porządkowe

Pliki do pobrania:

Statut

Pobierz i zapoznaj się ze statutem obowiązującym w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha:

Plan pracy dydaktycznej

Pobierz i zapoznaj się z planem wychowaczo- opiekuńczym w Akademii Malucha

Plan ramowy

Pobierz i wydrukuj szczegółowy harmonogram zajęć przeprowadzanych  w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha: