Dobre prywatne przedszkole i żłobek w Goleniowie – Strefa rodzica

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-6-letnich na rok 2019/2020

 

Godziny Zajęcie

6:30 – 8:00

(grupy łączone)

Schodzenie się dzieci

Czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy

Wykonywanie zadań indywidualnych

Prace nauczyciela w charakterze obserwacyjnym

Zajęcia porządkowo- gospodarcze; pomoc dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8:00 – 8:55 Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku ( wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie śniadania)
8:15 – 9:15 Śniadanie; wdrażanie zasad zdrowego żywienia
8:35 –  9:55 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju (aktywność grupowa, indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, przestrzennej, językowej, matematycznej, j.angielskiego i rytmiki).
9:30– 10:30 Czynności porządkowo- higieniczne; drugie śniadanie
9:50–11:50 Pobyt na świeżym powietrzu ( obserwacje i eksperymenty przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy swobodne lub zorganizowane z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych)
11:50– 13:15 Czynności higieniczne, zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela, przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.
12:00 –14:30 Obiad
12:30 –15:00 Czas relaksu, wyciszenie, terapia bajką i muzyką ( słuchanie muzyki, czytanie bajek, zabawy relaksujące i uspakajające)

15:00 – 17.30

(grupy łączone)

Rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy indywidualne z rodzicami

Praca indywidualna z dziećmi lub w małych grupach o charakterze praktycznym, stymulującym, kompensacyjnym

Praca indywidualna w „Kąciku Montessoriańskim”: (ćwiczenia praktyczne, matematyczne, językowe, sensoryczne)

Swobodne zabawy dzieci: ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne w sali

Realizacja pomysłów dzieci, dodatkowych zadań dla chętnych dzieci

Prowadzenie zajęć rekreacyjno- wyciszające

Swobodne zabawy w bawialni dla dzieci „Figlarnia”

Prace porządkowe

 

Pliki do pobrania:

Plan dydaktyczno-wychowawczy na rok 2019/2020

Pobierz i zapoznaj się z planem dydaktyczno-wychowawczym Akademii Malucha