Rozkład dnia

Godziny Przebieg
6:30- 8:00Schodzenie się dzieci;
Zabawy w kącikach zainteresowań;
Wykonywanie zadań indywidualnych;
Prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia porządkowo- gospodarcze;
Pomoc dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć; Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe;
8:00- 8:30 Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie śniadania);
8:30- 9:00 Śniadania; wdrażanie zasad zdrowego żywienia;
9:00- 10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole (aktywność zbiorowa, grupowa, indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, przestrzennej, językowej, matematycznej, języka angielskiego i rytmiki);
10:00- 10:15 Czynności porządkowo-higieniczne; drugie śniadanie;
10:15- 11:45 Pobyt na powietrzu (obserwacje i eksperymenty przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy swobodne lub zorganizowane z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych);
11:45- 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne;
12:00- 12:30 Obiad;
12:30- 14:00 Czas relaksu, wyciszenie, terapia bajką i muzyką (słuchanie muzyki, czytanie bajek, zabawy relaksujące i uspokajające);
14:00- 17:00 Praca indywidualna z dziećmi lub w małych grupach o charakterze praktycznym, stymulującym, kompensacyjnym; Praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne, matematyczne, językowe, sensoryczne; Swobodne zabawy dzieci: ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne w sali; Realizacja pomysłów dzieci, dodatkowych zadań dla chętnych dzieci; Zajęcia sportowe; Zajęcia rekreacyjno-wyciszające; Prace porządkowe;