PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA ROK 2020/2021

TWÓRCZOŚĆ JEST W KAŻDYM Z NAS – BADAM, DOŚWIADCZAM, EKSPERYMENTUJĘ W PRZEDSZKOLU I OGRODZIE  W CZTERECH PORACH ROKU

CEL GŁÓWNY:

1.Zapewnienie dzieciom możliwości obcowania z przyrodą w ciągu całego roku.

2.Prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka.

3.Wzbogacenie wiedzy na temat otaczającej nasz przyrody za pomocą wszystkich zmysłów.

4.Stwarzanie warunków do podejmowania obserwacji, odkrywania i eksperymentowania w ciągu całego roku.

5.Podsycanie ciekawości, budzenie pasji, samodzielnego aktualizowania wyobrażeń.

6.Angażowanie rodziców we współpracę w zakresie działań podejmowanych na terenie ogrodu przedszkolnego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Dziecko

 •  doświadczy potrzeby współpracy w różnych dziedzinach życia,
 •  sformułuje i wyrazi swoją opinie, poglądy,ocenę,
 •  podejmuje współpracę w zespole,
 •  podejmuje próby formułowania problemów,
 •  poszerza wiedzę w oparciu o eksperymenty i zabawy o charakterze badawczym,
 •  poznaje nowe pojęcia i udoskonala kompetencję językowe,
 • podejmuje czynności o charakterze badawczym i stosuje się do zasad bezpieczeństwa,
 • usprawnia czynności manipulacyjne,
 • podejmuje czynności kulinarne i stosuje się do zasad higieny.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

TERMINTEMATYKAZADANIA
PAŹDZIERNIKCZYSTA WODA ZDROWIA DODA- BUDUJEMY OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓWdefiniowanie do czego potrzebna jest woda, określenie co zanieczyszcza wodę, określenie gdzie oczyszcza się wodę, określenie stanów skupienia wody, rozpuszczanie substancji w wodzie, poznanie zjawiska pływania i topienia się w wodzie, budowanie oczyszczalni ścieków.
LISTOPADSKĄPANI W POWIETRZUróżne sposoby powodujące ruch powietrza, dostrzeżenie, że powietrze może poruszać przedmioty, wywnioskowanie,że ciepłe powietrze unosi przedmioty do góry, określenie jakie są rodzaje wiatru, poznanie i próby wskazania kierunków geograficznych, budowanie wiatrowskazu.
GRUDZIEŃZMYSŁY NASZE ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM- DOTYK, RÓWNOWAGA, WZROK, SŁUCH, WĘCHbadanie zmysłu równowagi, określenie po jest dwoje oczu, określenie czy uszy służą tylko do słuchania, konkurs przedszkolny „Coś dla smakosza”- test języka, poznajemy smaki.
STYCZEŃMAGICZNY ŚNIEGdefiniowanie jak powstaje śnieg, doświadczanie i zwerbalizowanie doznań fizycznych, ciepło, zimno, bardzo zimno, wyjaśnienie dlaczego zimą posypujemy drogi solą, konkurs przedszkolny „Najładniejsze śnieżynki”.
LUTYNIEZNISZCZALNA ENERGIAnieustanna przemiana czyli poznanie co to jest energia, poznanie jak wykorzystywano energię dawniej, a jak w dzisiejszych czasach, przedstawienie literatury zabaw badawczych lub filmów edukacyjnych.
MARZECPRODUKCJA DWUTLENKU WĘGLA CZYLI JAK NADMUCHAĆ BEZ DMUCHANIApoznanie co to jest dwutlenek węgla, gdzie się znajduje, jaki ma kolor, poznanie zasad produkcji dwutlenku węglu, poznanie właściwości dwutlenku węgla, przedstawienie literatury zbaw badawczych i filmów edukacyjnych.
KWIECIEŃZDROWE ŻYWIENIEpoznanie wpływu powietrza, światła, wody na żywność, bakterie wokół nas, zdrowe sałatki, utworzenie piramidy żywności.
MAJELEKTRYCZNOŚĆ STATECZNA I MAGNETYZMzbadanie siły przyciągania magnetycznego, przyciąganie przedmiotów metalowych, wzajemne odpychanie, poznanie możliwości przyciągania statycznego poprzez warstwy powietrza, przedstawienie literatury zbaw badawczych i filmów edukacyjnych.
CZERWIECOGIEŃ POMAGA ALE I NISZCZYpoznanie dobrego wykorzystania ognia, eksperymenty w ogrodzie przedszkolnym, poznanie niszczycielskiego działania ognia. Zaproszenie strażaka, przedstawienie literatury zabaw badawczych i filmów edukacyjnych.

Ogród przedszkolny jest miejscem niezwykle istotnym w procesie rozwoju dziecka.To tu dzieci bawią się, uczą oraz relaksują. Jego dodatkowym atutem staje się również to, że wszelkie działania zawarte w programach nauczania można realizować na powietrzu, podczas trwania każdej pory roku.

JESIEŃ

1. Zebranie materiału przyrodniczego i wykorzystanie go podczas zajęć (liście, kasztany, żołędzie, patyczki)

2. Prace porządkowe charakterystyczne dla jesieni grabienie liści, porządkowanie placu.

3. Zbieranie kasztanów żołędzi dla zwierząt z nadleśnictwa.?

4. Organizowanie uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez:  Święto spadającego liścia sadzenie drzewka przez najmłodsze grupy w przedszkolu.

5. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie – wykorzystanie w tym celu stacji meteorologicznej i farmy wiatraków oraz deszczomierzy i lup – zabawy badawcze.

6. Rozpoznawanie gatunków drzew ukazywanie ich cech charakterystycznych, dokonywanie pomiarów pni drzew. Określanie najstarszego i najmłodszego drzewa.

7. Wykonanie prac plastycznych Ogród przedszkolny w czterech porach roku – jesień.

8. Gimnastyka w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego i naturalnego

9. Utworzenie kompostownika w ogrodzie. Pokazanie ekologicznego sposobu wykorzystania odpadów organicznych.

10. Pomoc w zabezpieczeniu ogrodu przed zimą ochrona sprzętów i roślin.

ZIMA:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadchodzącą zmianą pory

2. Szukanie, rozpoznawanie i nazywanie tropów i śladów pozostawionych przez zwierzęta( zdjęcia – wyjście do parku, lasu) .

3. Dokarmianie ptaków w przedszkolnych karmnikach. Obserwacja, poznawanie zachowań ptaków, rozpoznawanie i nazywanie różnych gatunków.

 4. Gimnastyka w ogrodzie, zabawy ruchowe na śniegu z wykorzystaniem naturalnego położeni terenu.

5. Zabawy konstrukcyjne i przestrzenne z wykorzystaniem śniegu.

6. Wykonywanie prac porządkowych charakterystycznych dla zimy, odśnieżanie.

7. Zajęcia badawcze- poznanie właściwości śniegu i lodu.

8. Wykonanie prac plastycznych Ogród przedszkolny w czterech porach roku – zima.

 WIOSNA:

1. Uporządkowanie ogrodu przedszkolnego po zimie.

2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadchodzącą zmianą pory

3. Gimnastyka w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego i naturalnego

4. Stworzenie stołu do doświadczeń z pisakiem i wodą oraz piaskownicy paleontologicznej. Odszukiwanie ukrytych w piasku kolorowych kamyków.

5. Wykonanie prac plastycznych Ogród przedszkolny w czterech porach roku – wiosna.

6. Zorganizowanie akcji Kwiatki na rabatki. Włączenie rodziców we współprace w zakresie urządzania ogrodu.(w sytuacji jeśli będzie to możliwe)

7. Obserwacja, rozpoznawanie i nazywanie owadów żyjących w ogrodzie przedszkolnym.

8. Sadzenie roślin i kwiatów, utworzenie warzywniaka.

9. Poznanie warunków potrzebnych do życia roślin.

10. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie: wyrywanie chwastów, podlewanie grządek.

11. Zajęcia badawcze w warzywniaku, obserwacje roślin przez lupę.

12. Organizowanie uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez: Powitanie wiosny, Dzień Ziemi, Święto Niebieskiej Kropli.

13. Stworzenie  ścieżek sensorycznych, funkcyjnych oraz tablic edukacyjnych.

LATO:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadchodzącą zmianą pory

2. Pielęgnacja posadzonych kwiatów, warzyw, ziół.

3. Obserwacja zmian zachodzących w posadzonych roślinach- zajęcia badawcze.

4. Spożywanie warzyw i ziół z przedszkolnego ogródka, wykonanie kolorowych kanapek.

5. Mini pikniki w ogrodzie, spożywanie drugiego śniadania na świeżym powietrzu.

6. Zabawy w piaskownicy z wykorzystaniem akcesoriów (łopatki, wiaderka) oraz piaskownicy paleontologicznej.

7. Korzystanie ze ścieżek sensorycznych, funkcyjnych i tablic edukacyjnych.

8. Gimnastyka w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego i naturalnego

9. Korzystanie ze stołu do doświadczeń z pisakiem i wodą, badanie rozpuszczalności różnych materiałów (piasek, ziemia, żwir).

10. Wykonanie prac plastycznych Ogród przedszkolny w czterech porach roku – lato.

11. Wzbogacanie wiedzy na temat otaczającej przyrody za pomocą zmysłów.

12. Włączenie rodziców do organizacji Pikniku Rodzinnego- zabawy integracyjne, przygotowanie poczęstunku(w sytuacji jeśli będzie to możliwe)

 Projekt jest otwarty i ruchomy, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną COVID-19- wszelkie zmiany w sposobie realizacji będą uwzględniane w aneksie lub sprawozdaniu.

W CIĄGU ROKU REALIZOWANE BĘDĄ TREŚCI NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH TJ.:

 • J. ANGIELSKI
 • RUCHOWO-MUZYCZNE ZAJĘCIA RYTMICZNE
 • ZAJĘCIA TANECZNE
 • SPEKTAKLE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU
 • PROJEKCJE BAJEK I FILMÓW
 • MUZYKOTERAPIA I BAJKOTERAPIA W RAMACH ZAJĘĆ WYCISZAJĄCYCH
 • SENSOPLASTYKA
 • DOGOTERAPIA
 • PRZEDSZKOLIADA
 • BIBLIOTEKA MUZYKI KLASYCZNEJ
 • JOGA DLA DZIECI
 • AKADEMIA TRADYCJI POLSKIEJ

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH W ROKU 2020/2021

 1. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 21.09
 2. DZIEŃ JESIENI 23.09
 3. DZIEŃ CHŁOPAKA 30.09
 4. DZIEŃ KASZTANA 08.10
 5. DZIEŃ DZIEWCZYNKI 12.10
 6. DZIEŃ ARTYSTY 26.10
 7. DZIEŃ WYNALAZCY 09.11
 8. MIKOŁAJKI 04.12
 9. DZIEŃ MIŁYCH SŁÓW 17.12
 10. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU 21.01
 11. DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO 02.02
 12. DZIEŃ ODKRYWCY 19.02
 13. ŚWIATOWY DZIEŃ DZIKIEJ PRZYRODY 03.03
 14. DZIEŃ KOBIET 8.03
 15. DZIEŃ WIOSNY 19.03
 16. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW 01.04
 17. DZIEŃ LEŚNIKA 05.04
 18. DZIEŃ ZIEMI 22.04
 19. DZIEŃ RODZINY 14.05
 20. DZIEŃ KOSMOSU 21.05
 21. DZIEŃ OCEANÓW 06.06
 22. DZIEŃ WIATRU 15.06
 23. DZIEŃ LATA 21.06